Vad kostar markarbete?

Markarbete kostar cirka 1500 - 8000 kronor per kvadratmeter. Men det är viktigt att förstå att det är skillnad på markarbete och markarbete. Vad det är för underlag, hur djupt det ska grävas, om det behöver sprängas, om det sluttar och hur många kubik som ska fraktas bort är helt avgörande för priset. För att inte tala om vad det är som ska anläggas. Är det en golfgreen, villatomt eller en asfalterad garageuppfart så har det också stor betydelse på priset för markarbetet. Innan du drar igång ditt projekt, läsa på Boverket vad du behöver tänka på.

Vad påverkar priset för markarbete?

Markarbete är i grunden det arbete som utförs för att få en yta plan och färdig att förbereda en byggnation på. Ett annat ord som också används är schaktning. När markarbetet är klart ska ytan vara plan, fast och fri från stora stenar och porös matjord. Av naturliga skäl är det svårt att exakt veta vad som finns i marken och vad det krävs för markarbete före det har börjats gräva. Det gör att oförutsedda upptäckter kan få kostnaden för markarbetet att öka. Det kan exempelvis vara:

 • Trädfällning
 • Lantmäterikostnader
 • Geotekniska undersökningar
 • Sprängning
 • Grävdjupet
 • Transportkostnader
 • Maskinhyra
 • Sanering av schaktmassor
 • Pålning
 • Flytt av ledningar

Markarbete – Stockholm med omnejd

Det finns många firmor som kan hjälpa dig med markarbete i Stockholm och kringliggande kranskommuner. Vissa är mer specialiserade på att förbereda villatomter och industrianläggningar andra är mer inriktade på förberedande arbete för asfaltering.

Amers Group

Amers mark group utför markarbeten, olika typer av markanläggningar och schaktning. Arbetet görs inför trädgårdsanläggning, dränering, stensättning och mureri. Företaget gör jobb i Stockholm och kranskommuner.

Gröndals

Gröndals har lång erfarenhet av att göra markarbeten i hela Storstockholm. De förbereder mark för privatpersoner, företag och stora anläggningsarbeten.

Välj rätt företag för markarbete i Stockholm

När du ska välja vilka som ska göra ditt markarbete ska du gå grundligt tillväga. Det är ett mycket viktigt arbete som ska utföras och vem som gör och vilket sätt kan vara avgörande för hela ditt byggprojekt. Här följer några tips du kan tänka på när du ska välja vilket företag som gör ditt markarbete i Stockholm.

 • Priset – en självklarhet såklart men var noga med att säkerställa vad som är fast och ungefärligt angett.
 • Vad ingår i priset? Transportkostnader för schaktmassor och röjningsarbete är ibland inkluderat, ibland inte.
 • Hur lång tid beräknas arbetet ta? Skiljer det sig betänkligt ska du undersöka saken närmare.
 • Ta referenser – ovärderligt när du köper tjänster du aldrig gjort förut.

Markarbete med limmad sten

När man utför markarbete, till exempel att lägga stenplattor eller skapa stenväggar, är limning en viktig del av processen. Plattorna eller stenarna måste ligga säkert på plats, och stenlim kan användas för att binda dem samman eller till underlaget. Vid limning i markarbeten bör man ta hänsyn till faktorer som fukt, temperatur och belastning. Vattenfasta limtyper, som polyuretanlim, är ofta lämpliga för utomhusprojekt, och det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar noggrant för att säkerställa bästa resultat.