Borra i sten och betong

Ska du borra i betong eller borra i sten? Ser du till att välja rätt verktyg och rätt borr för arbetet kommer du få ett bra slutresultat. På den här sidan hittar du information som är bra att känna till när du ska borra i sten eller betong.

Borra med kärnborrmaskin

En kärnborrmaskin används för att borra hål i betong, murstockar, tegel och andra hårda material. Den används vanligtvis för installationsarbeten inom elektronik och rörläggning. När du använder en kärnborrmaskin bör du tänka på att använda rätt borr för det material som ska borras, sätta på skyddshandskar och skyddsglasögon, samt använda en maskin som är i bra skick och har rätt inställningar för arbetet som ska utföras.

Använd rätt kärnborr

Att använda rätt borr förlänger borrmaskinens livslängd och gör arbetet enklare. Ett kärnborr som är för liten kommer inte kunna borra igenom det material som ska borras, medan en för stort kärnborr kan skada maskinen eller orsaka ojämnheter i hålet. Rätt kärnborr är specifik för det material som ska borras, till exempel att en borr för betong skiljer sig från en borr för trä.

Borra med slagborr

Slagborr används främst för att borra i väggar, betong, trä, metall och plast. Det är viktigt att du väljer rätt borr för det material du ska borra i och att du har rätt inställning på maskinen. Det är också viktigt att du skydda dina ögon och hörseln när du använder en slagborr.

När du ska borra i sten och betong

Här kan du läsa om viktiga aspekter att ha i åtanke om du ska borra i betong eller borra i sten. Informationen täcker in allt från olika säkerhetsaspekter till vikten av att du väljer rätt verktyg, teknik och borr.

Borra i betong

Betong är ett hårt och tufft material som kräver en speciell borr med hög hårdhet. Det är därför särskilt viktigt att du väljer rätt borr. Detta kommer att förhindra att borrmaskinen slits ut för snabbt samt ge ett jämnt hål. Det är också viktigt att du använder rätt inställningar på kärnborrmaskinen, såsom hög hastighet och lågt vridmoment, för att få bästa resultat. Det är rekommenderat att använda vattenkylning för att hålla borren sval. I många fall krävs även expanderbult om du ska sätta upp ett tungt föremål. Läs mer i vår artikel "Hur fungerar expanderbult?"

Borra i sten

När du ska borra i sten är det viktigt att du använder rätt typ av borrkärna och har rätt inställning på maskinen. Olika typer av sten kräver olika typer av borrkärnor. Det är också viktigt att se till att borren är välsmord och att den är så ren som möjligt. Det kan också vara nödvändigt att använda vatten eller annan nedkylning för att undvika att borren hettas upp för mycket.

Viktigt med nedkylning

Nedkylning av borren med vatten eller annat kylmedium hjälper till att hålla borren sval och minskar friktionen vilket förlänger borrens hållbarhet. Nedkylning rensar också bort damm och smuts från borren, vilket minskar risken för skador på borren. Tänk även på att följa Arbetsmiljöverkets hänvisningar för skydd och utrustning vid arbete med stendamm.

Borra i sten & förstärk med lim

När du ska borra i sten eller betong och behöver limma in fästanordningar eller förstärka hålet, är det viktigt att ta hänsyn till stenens eller betongens struktur. Efter borrning bör hålet rengöras noggrant, oftast med tryckluft, för att avlägsna allt borrningsdamm. Ett starkt epoxylim eller annat lämpligt lim bör användas för att fylla hålet, och fästanordningen bör sättas in medan limmet fortfarande är fuktigt. Att limma på sten fungerar inte bara som en bindning utan också som en förstärkning av det borrade området.

Läs mer