Hur fungerar expanderbult?

En expanderbult är ett essentiellt fästelement som används för att säkert fästa objekt i material som betong, tegel och sten. Dess unika design och funktionalitet gör den till ett viktigt verktyg inom både byggindustrin och för hemmafixaren. I denna artikel kommer vi att utforska hur en expanderbult fungerar, dess olika typer och tillämpningar, samt ge praktiska tips för att välja och installera rätt expanderbult för ditt specifika projekt.

Expanderbult funktion

Expanderbultens funktion bygger på principen om expansion, vilket ger den dess namn. När bulten installeras, först borrars ett hål i det material där den ska fästas. Expanderbulten, som består av en metallhylsa och en skruv eller bult, förs in i hålet. När bulten eller skruven dras åt, expanderar hylsan mot sidorna av hålet. Denna expansion skapar ett fast grepp mot hålets insida, vilket effektivt låser bulten på plats.

När används infästning i betong?

Infästning i betong är en grundläggande teknik som används i många olika sammanhang, särskilt där det finns ett behov av starka och hållbara fästpunkter. Inom konstruktion och byggnadsarbete är det vanligt att använda expanderbultar för att säkra tunga laster och upprätthålla strukturell integritet i projekt som byggnader, broar och tunnlar.

Vidare används denna metod ofta för att montera tunga föremål som skåp, hyllor och maskiner på betongväggar eller -golv. Det är också en populär metod för installation av räcken, staket och grindar, där stabilitet och säkerhet är avgörande. GPA erbjuder ett brett utbud av produkter för infästning i betong som kan hjälpa till att säkra och förstärka betongkonstruktioner.

Olika typer av expanderbultar

Kilbultar

Detta är en av de mest vanliga typerna av expanderbultar. De består av en konformad expanderplugg och en bult som går genom den. När den dras åt, dras pluggen in i hylsan vilket får den att expandera och fästa i materialet.

Expanderhylsa

Har en metallhylsa som expanderar när skruven eller bulten dras åt. De är särskilt effektiva i material som spricker lätt, eftersom expansionen är jämnt fördelad längs hylsan.

Genomgående bultar

Dessa är utformade för tillämpningar där bulten behöver gå genom hela materialet. När muttern sträcks, dras ankaränden in i en konformad del vilket gör att den expanderar mot hålets sidor.

Självborrande betongskruv

En självborrande betongskruv kombinerar egenskaperna hos en borr och en skruv, vilket eliminerar behovet av en separat borrprocess. Självborrande betongskruvar har en hård, skärspets och gängor som är optimerade för att skära igenom betong samtidigt som de skapar sitt eget hål.

Montera expanderbult

Att montera en expanderbult involverar några steg för att säkerställa att den sitter fast och säkert i det önskade materialet. Här är en steg-för-steg beskrivning:

  • Välja rätt storlek: Det är viktigt att välja en expanderbult och borr som är lämpliga för storleken på det objekt som ska fästas och för materialet det ska fästas i.
  • Borrning av hål: Använd en borr som motsvarar storleken på expanderbulten för att borra ett hål i materialet där den ska fästas. Hålet bör vara något djupare än bultens längd.
  • Rengöring av hålet: Efter borrning, rengör hålet från damm och skräp. Detta säkerställer att bulten får maximalt grepp.
  • Införande av expanderbulten: Sätt in expanderbulten i det förborrade hålet. Se till att hela hylsan är inne i hålet.
  • Åtdragning av bulten eller skruven: Använd en skiftnyckel eller skruvdragare för att dra åt bulten eller skruven i mitten av expanderbulten. När den dras åt, expanderar hylsan och skapar ett fast grepp mot hålets insidor.
  • Kontrollera fästet: När bulten är åtdragen, ge den en försiktig ryck för att säkerställa att den sitter fast ordentligt. Om den rör sig, dra åt den lite mer.

Instruktionsvideo

Säkerhet vid tunga arbeten

Säkerheten vid betongarbete är av yttersta vikt, särskilt när man hanterar fästelement som expanderbultar. Det gäller särskilt vid tunga arbeten som involverar lyft, hantering av stora betongelement och montering av förankringslösningar. Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om säkerhet vid arbete med tunga byggelement.

Vanliga frågor & svar

Kemankare eller expanderbult – vad ska jag använda?

Kemankare och expanderbultar erbjuder olika fördelar för fästning i material som betong och sten. Kemankare är idealiska för tunga belastningar och permanenta installationer, särskilt i spröda material där risk för sprickbildning finns. De kräver en noggrann installationsprocess med kemisk massa. Expanderbultar å andra sidan, är mer flexibla och enklare att installera, lämpliga för många vanliga applikationer där måttlig belastning är involverad. Valet mellan dessa två beror på projektets specifika krav och det material som ska fästas.

Vad är injekteringsmassa?

Injekteringsmassa är en speciell typ av material som används för att reparera, förstärka och skydda betongkonstruktioner. Det är vanligtvis en flytande eller pastaformig substans som kan injiceras in i sprickor, håligheter eller mellanrum i betongen. Injekteringsmassa används ofta i kombination med expanderbultar då det finns sprickor i betongen som behöver repareras. Denna massa kan då användas för att fylla sprickorna och återställa konstruktionens integritet.