Kapa sten och betong

På den här sidan hittar du information och tips och råd som är bra att känna till om du ska kapa sten eller kapa betong. Du kan läsa om olika verktyg, säkerhet och andra aspekter kring att såga, borra och krossa sten och betong.

Stensåg eller betongsåg

Ska du välja sten- eller betongsåg för projektet du planerar? En stensåg är vanligtvis bättre lämpad för att såga i mjukare stenar som marmor eller kalksten medan betongsåg är bättre lämpad för att såga i hårdare material som betong eller tegel. En annan skillnad är att stensågar ofta använder vatten som kylning medan betongsågar inte gör det. Detta eftersom betong tål värme bättre än mjukare stenar.

Bättre såg med diamantklingor

Vilken typ av diamantklinga du ska välja avgörs av vilket slags material du ska såga i. Olika klingor är utformade för att hantera olika hårdhet och tjocklek på materialet. En klinga med låg kvalitet och färre diamantkorn kommer att fungera sämre på hårdare material än en klinga med hög kvalitet och fler diamantkorn. Välj rätt för att få bästa möjliga resultat.

Längre livstid med nedkylning

När du sågar i sten eller betong kan värmen som genereras av skärprocessen skada sågklingan och leda till att den slits ut snabbare. Nedkylning med vatten eller annat kylmedel hjälper till att hålla ner värmen och förlänger därmed sågklingans livslängd.

Enkelt att krossa sten med hydraulhammare

En hydraulhammare är ett verktyg som du kan använda för att krossa sten och berg. Krossningen sker med hydraulisk kraft som slår med stor kraft mot sten. Med hjälp av en hydraulhammare kan du krossa stenblock eller berg och röja bort oönskade stenar, till exempel för att förbereda mark för nybyggnationer. Hydraulhammare används ofta som alternativ till att spränga berg när det gäller mindre stenblock och dylikt.

Säkerheten först

Om du ska kapa sten eller krossa sten är det viktigt att du är säkerhetsmedveten. Använd skyddsutrustning som hörselskydd, skyddsglasögon och andningsmask för att skydda dig mot damm med mer mera. Följ instruktionerna för verktygen du använder och överskatta inte din egen förmåga. Följ riktlinjerna för säker flytt av sten för att undvika skador på ryggen eller andra kroppspartier. Om maskinerna ska användas i arbetssammanhang bör du läsa Arbetsmiljöverkets sida om arbete vid stenstoft innan användning.

Kapa sten & ojämna kanter

Att kapa sten kan ofta leda till ojämna kanter eller små sprickor som behöver limmas eller förstärkas. Efter kapning bör den kapade ytan rengöras för att ta bort damm eller smuts. Använd ett lämpligt stenlim, som ett fyllnadsmedelbaserat lim, för att fylla eventuella ojämnheter eller sprickor. Klämmor eller andra fästanordningar bör användas för att hålla stenbitarna tillsammans medan limmet torkar, vilket säkerställer en jämn och tät fog.

Läs mer