Limma på sten

Att limma på sten kan med rätt teknik, förberedelse och material göras med en hållbar och nästan osynlig fogning. Oavsett om du vill skapa en konstnärlig skulptur, laga en sprucken stenplatta eller bygga en dekorativ stenvägg, kommer denna guide att vägleda dig genom de viktigaste stegen och tipsen för att limma på sten.

Förberedelser för att limma på sten

Innan du börjar limma på sten, är det viktigt att förbereda ytan och välja rätt stenlim för jobbet. Rätt förberedelser kan göra skillnaden mellan en stark och hållbar fogning och en som snabbt går sönder. Här går vi igenom två viktiga steg i processen av förberedelser för att limma på sten: att välja rätt stenlim och att förbereda stenytan för limning.

Stenlim

Att välja rätt stenlim för ditt projekt är avgörande för att säkerställa en hållbar och stark limning. Det finns flera typer av lim som är speciellt formulerade för att användas till att limma på sten:

 1. Epoxylim
  Ett starkt, tvåkomponentslim som är idealiskt för hårdare typer av sten som marmor och granit.
 2. Polyuretanlim
  Vattenfast och väderbeständigt, det är ett bra val för utomhusprojekt och sten som kommer att utsättas för fukt.
 3. Akryllim
  Är ofta genomskinligt när det torkar, vilket gör det till ett bra val för dekorativa projekt där synliga fogar vill undvikas.

När du väljer stenlim bör du överväga vad du ska limma på för sten, projektets natur (inomhus eller utomhus), och vilka laster eller påfrestningar limningen kan utsättas för. Längre ned på sidan kan du läsa om vad du bör tänka på när du ska limma sten mot sten av olika typer.

Se till att du väljer ett lim som möter kraven i ISO 9001:2015.

Förbered ytan

En ren och korrekt förberedd yta är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning:

 1. Rengöring
  Börja med att rengöra ytan noggrant. Använd en borste eller trasa för att ta bort löst smuts och damm. För envisa fläckar eller föroreningar, överväg att använda en svag lösning av tvål och vatten eller särskilt rengöringsmedel för sten.
 2. Slipning
  För vissa stentyper kan det vara fördelaktigt att lätt slipa ytan med sandpapper eller en slipsten. Detta kan hjälpa till att förbättra vidhäftningen genom att skapa en något strävare yta.
 3. Torka
  Efter rengöring, se till att ytan är helt torr innan du applicerar limmet. Fukt kan påverka limmets förmåga att binda ordentligt.

Genom att noggrant förbereda stenytor innan limning, optimerar du chanserna för en framgångsrik och hållbar limning.

Limma sten mot sten

Att limma sten mot sten är en teknik som används i många bygg- och dekorationsprojekt. Vare sig det handlar om att reparera en skadad stenplatta, fästa dekorativa stenelement eller konstruera en mur, är det viktigt att använda rätt teknik och material för att säkerställa en stark och hållbar fogning.

När man jobbar med olika stentyper, från marmor och granit till betongsten och mursten, finns det specifika överväganden att ta hänsyn till. Olika stenmaterial har olika egenskaper, som porositet och densitet, som kan påverka hur väl limmet fäster och hur länge det håller.

Limma marmor

Marmor är en naturlig sten som är känd för sin skönhet och elegans. När man ska limma marmor är det viktigt att använda ett stenlim som inte förändrar eller fläckar stenen.

Gör så här:

 1. Rengör ytan noggrant från smuts och damm.
 2. Om det finns några gamla limrester eller andra föroreningar, skrapa bort dessa.
 3. Använd ett speciellt stenlim för marmor, ofta baserat på epoxi, för att säkerställa stark och varaktig vidhäftning.
 4. Applicera limmet jämnt över ytan.
 5. Tryck ihop marmorytorna och kläm ihop dem om det behövs tills limmet torkar.

Torkningstid:

24-48 timmar, beroende på limtyp och miljöförhållanden.

Efterbehandling:

Marmor som har limmats kan behöva poleras för att återställa sin glans. Se till att limmet är helt torrt innan polering.

Limma granit

Granit är en mycket hård och hållbar sten. Att limma granit kräver ett starkt lim som kan tåla dess vikt och de spänningar den kan utsättas för.

Gör så här:

 1. Rengör granitytan noggrant.
 2. Använd ett stenlim specifikt för granit, oftast ett epoxylim eller ett specialiserat stenlim.
 3. Applicera limmet på båda ytor.
 4. Kläm ihop ytan tills limmet torkar.

Torkningstid

24-72 timmar, beroende på limtyp och miljöförhållanden.

Efterbehandling

Ingen särskild efterbehandling krävs för granit, men man kan välja att försegla ytan för extra skydd mot fläckar.

Limma gravsten

Gravstenar utsätts för väder och vind, så det är viktigt att använda ett lim som kan tåla dessa förhållanden när du ska limma gravsten.

Gör så här:

 1. Rengör ytan där gravstenen ska limmas.
 2. Använd ett väderbeständigt lim, ofta ett polyuretanlim.
 3. Applicera limmet och placera gravstenen på sin plats.
 4. Stöd stenen tills limmet torkar.

Torkningstid

24-48 timmar, men det kan vara bäst att vänta upp till en vecka innan stenen utsätts för extremt väder.

Efterbehandling

För att förhindra att limmet bryts ner av UV-strålar bör du överväga att använda en UV-resistent tätning över det limmade området.

Limma sten mot metall

När du ska limma sten mot metall, är det viktigt att välja ett stenlim som kan tåla de olika termiska egenskaperna hos de två materialen.

Gör så här:

 1. Rengör både sten- och metalldelarna noggrant.
 2. Använd ett epoxylim som är avsett för båda materialen.
 3. Applicera limmet och kläm ihop tills det torkar.

Torkningstid

24-72 timmar, beroende på limtyp och miljöförhållanden.

Efterbehandling

För att förhindra korrosion, överväg att tätning av metallpartiet nära det limmade området.

Limma betongsten

Betongsten är ofta porös, vilket kan påverka hur limmet fäster. Så här gör du för att limma betongsten.

Gör så här:

 1. Rengör ytan noggrant.
 2. För bästa vidhäftning, använd ett lim avsett för betong.
 3. Applicera limmet och kläm ihop ytan tills det torkar.

Torkningstid

24-48 timmar.

Efterbehandling

Skydda den limmade ytan från fukt genom att använda en vattentät tätning.

Limma mursten

När du ska limma mursten behöver du vara medveten om att mursten kan vara mycket porös, så det är viktigt att använda ett lim som kan tränga in i stenen och ge en stark bindning.

Gör så här:

 1. Rengör ytan noggrant.
 2. Använd ett stenlim avsett för mursten eller ett allmänt bygglim.
 3. Applicera limmet och placera de två stenytor mot varandra.
 4. Kläm ihop tills limmet torkar.

Torkningstid

24-72 timmar, beroende på limtyp och miljöförhållanden.

Efterbehandling

Ingen särskild efterbehandling krävs, men för att skydda limmet från fukt och väder kan man överväga att tätning över det limmade området.

Tillfällen att limma på sten

Att kapa och borra i sten är två vanliga bearbetningsmetoder som ofta kräver limning i efterhand. Vare sig du skapar en konstnärlig skulptur, bygger ett vattenspel eller fäster metallfästen i sten, är det viktigt att förstå de unika utmaningarna med att limma på nyligen bearbetade stenytor.

Kapning av sten

När du ska kapa sten kan ytan som skapas bli ojämn eller ha små sprickor. Detta kan påverka hur väl limmet fäster.

 1. Rengöring
  Efter kapning, se till att rengöra det kapade området noga för att ta bort damm och småstenar. Detta förbättrar limmets vidhäftning.
 2. Val av lim
  För kapade ytor kan ett fyllnadsmedelbaserat lim vara fördelaktigt, eftersom det kan fylla ut eventuella ojämnheter eller sprickor på den kapade ytan.
 3. Klämning
  Efter att ha applicerat limmet, använd klämmor för att hålla de två stenbitarna tillsammans tills limmet har torkat ordentligt.

Borrning i sten

Att borra i sten, särskilt för fästanordningar, kräver ofta limning för att förstärka och säkra fästet.

 1. Rengöring
  Efter borrning, blås ut hålet med tryckluft eller en blåspärla för att avlägsna allt borrningsdamm.
 2. Val av lim
  Använd ett epoxylim eller annat starkt stenlim som kan fylla ut hålet och omsluta fästanordningen.
 3. Införing
  När du limmar in en bult eller annan fästanordning i ett borrat hål, se till att limmet fyller hela hålet och omsluter fästanordningen för bästa hållfasthet.